Zwroty

Zwroty i reklamacje

 

  • Kupujący ma prawo zwrócić towar zakupiony w naszym sklepie. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przesyłki Kupujący ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. W takim wypadku sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty - ceny towaru oraz kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie. Zwrot nastąpi za pomocą przelewu na rachunek wskazany przez kupującego w terminie do 14 dni.
  • Na wszystkie towary w sklepie diamencik.pl gwarancji udziela właściciel - FAKTUM Joanna Lisiecka-Gudek. Termin gwarancji wynosi 1 rok licząc od dnia odbioru przez kupującego rzeczy.
  • W razie stwierdzenia przez Kupującego wad w produkcie po otrzymaniu przesyłki, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej lub telefonicznie. Zwrot następuje przez odesłanie towaru (w zabezpieczonej przesyłce) na adres: FAKTUM Joanna Lisiecka-Gudek, os. Batorego 59/47, 60-687 Poznań. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć fakturę lub inny dowód zapłaty oraz opis powodu reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od wpłynięcia wniosku z kwestionowanym towarem.
  • W razie uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwe, sklep zwróci kupującemu wpłaconą kwotę lub zaproponuje inny towar za tę samą cenę - do wyboru przez kupującego.